FPT Polytechnicclaim this clan

private
Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tốt trên các tiêu chí: phù hợp với năng lực học tập của sinh viên; đáp ứng nhu cầu lớn của doanh nghiệp; và cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn mực dựa trên các chuẩn đã được công nhận. Với tỷ lệ 97,7% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Top contributors

Events

Games

Clan News

Coming soon