Metaforce Site Logo
site background photo

FPT Polytechnic

FPT Polytechnic
Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic ra đời với sứ mệnh cung cấp dịch vụ đào tạo tốt trên các tiêu chí: phù hợp với năng lực học tập của sinh viên; đáp ứng nhu cầu lớn của doanh nghiệp; và cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn mực dựa trên các chuẩn đã được công nhận. Với tỷ lệ 97,7% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Top contributors

Events

Games

News

Coming soon
Metaforce team ©2022, fueled by 🍵&💜. All rights reserved.